What'sUp What'sVirtual

 What'sVirtual


ניהול שרת וירטואלי עבור What'sUp Gold

מהיום, אין יותר צורך לטבוע בדו"חות וממשקים רבים בשביל לתאם נתונים ממאות מכונות וירטואליות ושרתים פיזיים, אין צורך לבצע משימות מעקב ידניות היכולות לעכב משמעותית פתרון בעיות.
What'sVirtual מעניק לך איתור, מיפוי, בקרה, התראות וניהול של משאבים וירטואליים ופיזיים דרך מסוף יחיד.
 

מהיום תוכל להפסיק להסתכל על מסכים שונים ומרובים – השילוב של What'sVirtual ושל What'sUp Gold, מחבר יחד את כל המשימות במרכז הנתונים שלך באמצעות חלונית בודדת.
What'sUp Gold מציע בנוסף גם איתור, בקרה ושליטה לכל המשאבים הוירטואליים דרך שרת ™VMware vCenter, הבסיס לפריסת ה-VMware שלך, כך שתוכל להיות בטוח ושקט לגבי דיוק מלא בשליטה והבקרה ולגבי אמינות המערכת.

 

 

יתרונות What'sVirtual
• איתור מיפוי אוטומטי של מארחי VMware ESXi והמערכות האורחות המקושרות אליהם.
• ניטור הבריאות, הזמינות והביצועים של שרתי VMware vCenter.
• בחינת ביצועי שרת וירטואלי באופן חלק ומדויק, יחד עם קבלת נתונים מהשרתים הפיזיים שלך.
• מעקב בזמן אמת אחר מיגרציות VM המאפשר הבנת היחסים בין הווירטואלי לפיזי בכל עת.
• קבלת התראות בזמן אמת כאשר הניצול במערכות מארחות, מכונות וירטואליות או מקבצים וירטואליים, מפר תנאי סף מוגדרים.
• ניהול פעיל של מכונות וירטואליות על פי דרישה או על בסיס מתוזמן, באמצעות שימוש בכלי VMware.
• ניהול כל תשתית ויישומי מרכז הנתונים שלך ממסוף יחיד.
• ועוד מגוון יכולות...