What'sUp Flow Monitor

Flow Monitor

בקרה וניתוח תנועת רשת עבור What'sUp Gold
 

Flow Monitor מספק ראייה מעמיקה לגבי ביצועי הרשת שלך, מנתח, מתריע ומפיק דו"חות אודות תנועת הרשת והיישומים וניצול רוחב פס בזמן אמת. 

Flow Monitor לא רק מדגיש את הניצול הכולל של ה-LAN, WAN, מכשיר ספציפי או ממשק, אלא הוא גם מציין אילו משתמשים, יישומים ופרוטוקולים צורכים את רוחב הפס.

בנוסף, התראות בזמן אמת מיידעות אותך לגבי צווארי בקבוק, רוויה במכשירים ברשת ואפילו לגבי וירוסים, תולעים ומתקפות חיצוניות אחרות בזמן שהן מתרחשות. כך ניתן לתקן תקלות ובעיות מבעוד מועד ולפני שמשתמשי הקצה שלך מושפעים.

 

באמצעות Flow Monitor ניתן לאמת את הצלחת מדיניות הרשת שלך, להבטיח את איכות השירות (QoS) וכן, לעקוב ולפתור במהירות צווארי בקבוק בתנועה.  תמיכה ב-NetFlow, J-Flow, sFlow v1-2, IPFIX, Cisco ASA Firewalls (NSEL), NBAR ו-CBQoS, Flow Monitor, מהווה פיתרון כולל ומקיף לבקרה וניתוח תנועת רשת ורוחב פס. אם ברשת שלך ישנם מכשירים ללא תאימות לזרימה (non-flow), ניתן להשתמש במודול Flow Publisher של What'sUp Gold לצד Flow Monitor, על מנת לקבל ניראות מלאה של התנועה ברשת בכל מקום בתשתית שלך, ללא שדרוג של רכיבי החומרה.


יתרונות  What'sUp Gold Flow Monitor

• להבין את ביצועי הרשת- תצוגת התנועה ברשת והשפעתה על הביצועים, כולל איתור וזיהוי מדויק של בעיות תנועה כאשר הן מתרחשות.
• להיות מעודכן- קבלת התראות כשמתרחשים אירועים חריגים או ספציפיים בתוך הרשת על ידי יצירת קריטריונים תפעוליים.
• להישאר בשליטה- מעקב אחר חלקי הרשת אשר בשימוש בזמן אמת ובדיעבד, יכולת לאכוף קווי מדיניות תפעוליים.
• לעקוב אחר שינויים- בחינת דפוסי תנועה ושינויים לאורך זמן, הבנת השפעת הניתוב, חומות אש, DNS ושינויי תצורה אחרים.
• לייעל את הארגון- ביצוע אופטימיזציה לתמיכה במטרות עסקיות של הארגון על ידי בקרה בזמן אמת.
• להגביר את בטיחות הרשת- רשת מאובטחת באמצעות איתור יישומי מוסיקה ושיתוף קבצים לא חוקיים וחשיפת מתקפות המכוונות כלפי הרשת.