What'sUp Application Performance Monitor

 Application Performance Monitor
 

פתרון מהיר מ-dashboard אחיד לבעיות ביצועי יישומים


What'sUp Application Performance Monitor הינו פתרון קל לשימוש המאפשר לבצע פעולות אוטומטיות כדי לבחון את השפעה, לבודד את הגורם המפריע ולהחזיר את רמות הביצועים בהתאם לציפיות המשתמש.

 

יתרונות המוצר
• הגדרת התרעות ובעיות פוטנציאליות באופן אוטומטי לפני שלב התקלות ביישומים, על מנת לוודא up-time רציף עם משאבי IT מוגבלים
• זיהוי מהיר של הגורם לביצועי יישומים לקויים ברחבי הרשת, על השרת או ביישום multi-tier או component dependencies
• גילוי תובנות בעלות ערך המסייעות לשפר זמינות וביצועי יישומים באמצעות דיווח, ניתוח בזמן אמת וניתוח היסטורי
• איתור קל של תלות בין שכבות יישומים, בכדי להעריך במהירות את ההשפעה על הזמינות והביצועים ולקבל החלטות בהתבסס על סדרי עדיפויות עסקיים.
• מינוף לוגיקת תלות מורכבת, על מנת לשקף באופן מדויק את החיוניות של מערכות עודפות ופריסות יישומים ממשיות.

 

יכולות מפתח
דיווח מחוץ לקופסה
Dashboards היסטוריים ובזמן אמת ודיווחי drill-down, מעניקים מבט מגובש על סטטוס וביצועים של כל היישומים, השלבים והמרכיבים.
כלים מתקדמים ל-data browsing
טבלאות drill down עוצמתיות יוצרות זיהוי של מקור הבעיות בזמינות ובביצועי יישומים. סיכום דינמי ומיקוד נזיל, מאפשרים לך להעריך ולפתור בעיות ביצועים במהירות.
גילוי ומעקב יישומים מותאמים אישית
גילוי אוטומטי של כל שלב וכל יישום מוכר ברשת שלך, על מנת להתחיל מעקב ודיווח מיידי.
שימוש בפרופילי יישומים מוכנים מראש בכדי לעקוב אחר יישומים עסקיים פופולריים כגון: SharePoint, Exchange, Internet Information Services  ו-Active Directory של מיקרוסופט. באמצעות תהליך פשוט ניתן ליצור במהירות, פרופילים בהתאמה אישית. כל פרופיל יישום מאפשר לך לבחון ולהתאים גבולות, כמו גם לבצע קונפיגורציה לתגובות אוטומטיות
.