What's Configured

 

 

What's Configured

 
ניהול אוטומטי של תצורה ושינויים עבור  What'sUp Gold
 

What'sConfigured הינו מודול  המגיע בגרסת What'sUp Gold Total View Plus בלבד.

כלי ניהול מתקדם זה מכניס אוטומציה לכל משימות הניהול תצורה ושינויים, הדרושות לתחזוקה ושליטה בקבצי תצורה ברשת. What'sConfigured מבטל טעויות אנוש ומפנה זמן יקר לאנשי המחשוב בארגון.
What'sConfigured תומך ברשתות הטרוגניות ומספק גישת SNMP v1-3, SSH או Talent מאובטחת, כמו גם TFTP להורדה ואחסון של קבצי תצורה במאגר מאובטח. משימות תצורה יכולות להיות מתוזמנות או מופעלות ידנית לצורך הורדות/העלאות, השוואות קבצים וגיבויים. בנוסף, כלי What'sConfigured מאפשר למשתמשים לצפות ולקבל התראות זמן אמת כאשר מתרחשים שינויי תצורה, כמו גם לשמור על נתיבי ביקורת (Audit Trails) של כל שינויי התצורה.
What'sConfigured מפחית את הזמן והמאמצים המושקעים על ידי מנהלי רשתות, הנאלצים לתחזק ידנית תצורות מכשירים ושינויים, תוך אספקת אבטחה, יכולות ציות וניראות מוגברות.

 

 

שליטה בהגדרות תצורה
ניהול תצורה ושינויים ברשת כולל יצירת ותחזוקת רישום ריכוזי ועדכני, לגבי כל הגדרות התצורה של מכשירים מרכזיים ברשת כגון: מתגים, חומות אש, מכשירי VPN, נקודות גישה אלחוטיות ונתבים.
הגדרת תצורות למכשירים הינה אמנות בדיוק כפי שהיא מדע מדויק, ככל שרשתות הופכות למורכבות יותר. מקצועני ניהול רשתות מקדישים זמן משמעותי ביצירת הגדרות תצורה וכוונון עדין שלהן, על מנת להבטיח ביצועי רשת יציבים, להגן על מידע ולאבטח את הרשתות מפני משתמשים לא מורשים. 
לעיתים קיימים מאות מכשירים נפרדים שיש לנהל ולתחזק, ואז שינויים בתצורה נעשים כמעט ללא הרף ומעקב אחריהם הופך להיות קשה מאוד.
היכולת להגיב במהירות לכשל של מכשיר או להגדרת תצורה לא נכונה הינה חיונית. היכולת להוריד גיבוי למכשיר חדש או להחליף קובץ קיים, יכולה להיות ההבדל בין קריסה של הרשת לבין תשתית בריאה ופעילה.