Brainloop

Dataroom של Brainloop – שיתופי פעולה מאובטחים מחוץ לחומת האש.

 


במציאות האינטרנטית, המידע זמין מאי פעם; אך כשם שהזמינות רבה, כך גדל הסיכון שחומר רגיש ייפול לידיים הלא נכונות. בתוך הרשת הארגונית נהלי האבטחה נשמרים אמנם בקפדנות, אבל מה קורה מחוץ לחומת האש? מה נותן את הביטחון שמסמכים מסווגים הנשלחים אל מחוץ לרשת, ייחשפו לעיני הנמען בלבד? הכספת הדיגיטלית מבית Brainloop נותנת את הביטחון הזה.

 

ארגונים רבים מגנים על המסמכים שלהם בצורה טובה מאוד – בתוך ומאחורי חומת האש.

למרות זאת, בעולם העסקים המרושת של ימינו, חברות נדרשות לחלוק מידע עם חברות אחרות או יועצים חיצוניים שנמצאים מחוץ לחומת האש ותשתיות האבטחה הרגילות שלהן. האתגר עבור חברות אלו הוא למצוא דרך לשמור על השליטה לגבי המידע תוך שמירה ותאימות למדיניות הסודיות של הארגון כולו.

 

חברות צריכות בנוסף להבטיח כי מסמכים ומידע נשמרים בטוחים כאשר ניגשים אליהם ממקור חיצוני לארגון ומחוץ לחומת האש.

העובדים צריכים להיות מסוגלים להמשיך בעבודתם בלי הצורך לדאוג האם המסמכים שהם שולחים החוצה עלולים ליפול לידיים הלא נכונות!!


באמצעות חדר הנתונים המאובטח יכול מנהל ה- IT לקבוע מי יורשה לגשת לחומר המסווג, למשך כמה זמן, ואילו פעולות יוכל לבצע.


עם שירות ה- Dataroom המאובטח, המידע העסקי נשאר תמיד במקום הבטוח ביותר: בתוך הארגון.

 

 

עובדים חיצוניים

ארגונים רבים מגנים על המסמכים שלהם בצורה טובה מאוד – בתוך ומאחורי חומת האש. למרות זאת, בעולם העסקים המרושת של ימינו, חברות נדרשות לחלוק מידע עם חברות אחרות או יועצים חיצוניים שנמצאים מחוץ לחומת האש ותשתיות האבטחה הרגילות שלהן. האתגר עבור חברות אלו הוא למצוא דרך לשמור על השליטה לגבי המידע תוך שמירה ו..

קרא עוד

המחלקה המשפטית

שיתוף חוזים והסכמים בין יועצי בפנים, שותפים, לקוחות ויועצים משפטיים חיצוניים הינן פעולות סטנדרטיות למחלקה המשפטית. בעבר הם שלחו אותם בדואר רגיל או כקבצים מצורפים לדוא"ל שאינם מובטחים. במקרים ספציפיים עובדים המבקשים להגדיל את הגמישות שלהם השתמשו בפלטפורמות לשיתוף מסמכים - פרקטיקה מאוד מסוכנת!

קרא עוד

קשרי משקיעים

האתגר: הכנת דוחות רבעוניים ושנתים ודיווח לרגולטורים הן משימות מדקדקות. אתה מכיר את הנוהל: פועלים על פי מועדים קצרים, איסוף נתונים ארגוניים ובניית המידע כך שלקורא יהיה קל להביו. בשניות אתה יכול להגיע לנקודה שבה מסתובבות מספר גרסאות של המסמך בין אנשים שונים - וקשה לזכור איזו גרסה היא אחרונה.

קרא עוד

תקשורת הנהלה

חברות רבות משתמשות ב- Brainloop כדי ליישם פגישות וסיכומי הנהלה בצורה מהירה יותר, בטוחה יותר וקלה יותר. קבצי הפגישה משותפים עם כל חברי הדירקטוריון באמצעות רמת האבטחה הגבוהה ביותר, תוך הקפדה כי תקשורת אלה יעמדו בכללים ודרישות הפנימיים של כל חברה. לכל חבר הנהלה יש עותק אלקטרוני שלו או שלה ממסמכי הפגישה..

קרא עוד